PROGRAM WARSZTATU:

 1. Od czego zależy wysokość alimentów (co oznaczają „usprawiedliwione” potrzeby dziecka, oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego)
 2. Co wchodzi w zakres alimentów i jak je obliczyć
 3. Alimenty w formie świadczeń rzeczowych
 4. Jak przygotować się do sprawy sądowej, co jest dowodem w postępowaniu o alimenty i jak zbierać dowody
 5. Informacje praktyczne związane z wszczęciem, przebiegiem i zakończeniem postępowania sądowego
 6. Procentowe określenie alimentów
 7. Alimenty od zobowiązanego z zagranicy, Fundusz Alimentacyjny
 8. Alimenty w formie lokat i produktów ubezpieczeniowych
 9. Zabezpieczenie alimentów (alimenty w czasie trwania procesu)
 10. Jak zmienić wysokość alimentów (podwyższyć/obniżyć)
 11. Egzekucja alimentów i ułatwienia egzekucyjne
 12. Ugoda w sprawie alimentów
 13. Do kiedy przysługuje prawo do alimentów; wpływ podjęcia studiów lub pracy przez upraw-nionego do alimentów, pełnoletność
 14. Ciekawe sytuacje z praktyki
 15. Zaspokajanie potrzeb rodziny, a alimenty
 16. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem
 17. „Pakiet alimentacyjny” z grudnia 2018 r., alimenty ryczałtowe – zmiany w przepisach
 18. Odpowiadanie na pytania uczestników

Ponadto:

• Jak ustalić kontakty z dzieckiem
• Jak napisać ugodę w sprawie kontaktów
• Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
• Kontakty z nowymi partnerami i innymi członkami rodziny
• Opieka naprzemienna
• Zmiana miejsca pobytu dziecka
• Kwestie wyjazdów za granicę, wybór szkoły i inne istotne sprawy dziecka
• Preferencje dziecka i jego przesłuchanie
• Egzekucja kontaktów, czyli co można zrobić gdy są utrudniane lub nie są wykonywane
• Kontakty, a władza rodzicielska
• Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
• Kurator sądowy przy kontaktach
• Do czego może zobowiązać sąd rodziców w sprawie o kontakty
• Jak przygotować się do sprawy sądowej, jak zbierać dowody
• Uprowadzenie rodzicielskie
• Ciekawostki z praktyki
• Odpowiadanie na pytania uczestników

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

CERTYFIKAT:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

KOSZT:
270 zł + VAT (23%)
240 zł + VAT (23%) – przy zgłoszeniach do 10 maja 2019 r.
(Powyższe kwoty obejmują koszty uczestnictwa w warsztacie, materiały dydaktyczne, oraz cer-tyfikat ukończenia warsztatu)

❗❗ RATY 0 % ❗❗

➡️ ZGŁOSZENIA:
📧 poczta elektroniczna:
izabela.jasinska@jasinski.net.pl
☎️ zgłoszenia telefoniczne:
tel. 507 572 277

❗ Zgłoszenia przyjmujemy do 14 maja 2019 r.
❗❗ ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń