Beata Kaczkiewicz

terapeuta, mediator rodzinny, trener TSR

beata@warszawaterapia.pl
tel. 605.038.545

Więcej o mnie

Terapeuta, mediator rodzinny, trener umiejętności społecznych, hipnoterapeuta.

Trener w Laboratorium Edukacji i Terapii SR – prowadzenie szkoleń dla psychoterapeutów.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W procesie terapeutycznym korzystam również z narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej i hipnoterapii.

Ukończyłam studia magisterskie w Collegium Civitas na kierunku Socjologia ze specjalnością Stosowana Psychologia Społeczna, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna, I, II i III stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I, II, III i IV stopień hipnoterapii – leczenie hipnozą.
W 2012 r. otrzymałam Dyplom Mediatora Rodzinnego NR 694/MR/Warszawa/2012.

Czym się zajmuję:

Zapraszam na:

 • terapię rodzin, par, Klientów indywidualnych: dzieci, młodzież, dorośli;
 • terapię osób w kryzysie i po traumie;
 • terapię osób doświadczających lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu niskiej samooceny, uzależnień, samookaleczeń, mających myśli samobójcze;
 • terapię dzieci z zaburzeniami zachowania, młodzieży doświadczających problemów wieku dorastania;
 • terapię par, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi;
 • terapię ofiar przemocy i osób mających problem z kontrolą zachowań agresywnych;
 • grupy i konsultacje indywidualne w ramach realizacji Programu Ograniczania Picia zgodnie z wytycznymi PARPA;
 • grupy dla osób cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości i sprawczości;
 • mediacje rodzinne;
 • hipnoterapię – leczenie hipnozą.

Zapraszam w każdej innej sytuacji, w której emocjonalnie nie radzicie sobie Państwo sami.

Moja praca poddawana jest superwizji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach prowadzonej przez Ewę Majchrowską (Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

Zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545

Doświadczenie zawodowe (kliknij aby zobaczyć)
 • od 2015 r. prowadzę własny gabinet terapeutyczny Punkt Terapii i Rozwoju PoMoc;
 • od 2018 r. jestem trenerem w Laboratorium Edukacji i Terapii SR, gdzie prowadzę szkolenia dla specjalistów kształcących się w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i pracujących z Klientem opieki społecznej;
 • od 2014 r. współpracuję z z Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa pracując z rodzinami wieloproblemowymi;
 • w okresie o4.2009 r. – 12. 2014 r. pracowałam w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek w ramach Projektu „Aktywny Targówek” zajmując terapeutycznym wspieraniem rodzin zmagającymi się z problemami wychowawczymi, uzależnieniem, długotrwałym bezrobociem, konfliktami i brakiem skutecznej komunikacji
  w związku, z lękami, z przemocą.Prowadziłam również grupę wsparcia „Między nami Rodzicami” skierowaną do rodziców z problemami wychowawczymi;
 • w 2015 r. byłam koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
  i pracowałam z rodzinami zastępczymi na warszawskiej Pradze Północ;
 • w latach 2007 – 2010  współpracowałam jako wolontariusz z Punktem Pomocy Osobom Bezdomnym
  i Uzależnionym „Lilania” w Stowarzyszeniu Królowej Apostołów w Mławie wspierając osoby bezdomne uzależnione od środków psychoaktywnych.

Swoją wiedzę stale uzupełniam szkoleniami.

Szkolenia (kliknij aby zobaczyć)

Swoje kompetencje zawodowe podnoszę poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach w nurcie TSR:

 • Depresja jako objaw.
 • Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiegow pracy z Klientem po traumie – poziom podstawowy i zaawansowany.
 • Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie. Pomoc psychologiczna po stracie.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i rodzinami.
 • Zachowania i myśli suicydalne.
 • Praca w oparciu o relacje w diadzie.
 • Metoda Kids’ Skills – Dam Radę.
 • TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną.
 • TSR w pracy z młodzieżą i rodziną.
 • Praca z rodziną w obliczu rozwodu.
 • Psycho-patologia w ramach TSR.
 • Praca z grupą w nurcie TSR.
 • Młode, młodsze i jeszcze młodsze – o pracy z „maluchami” i ich rodzicami.
 • Od traumy do …? Zastosowanie TSR w pracy z osobami po traumie.
 • Zastosowanie kart metaforycznych w TSR.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs specjalistyczny.
 • Interwencja Kryzysowa w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach:
  – terapia osób w kryzysie i po traumie;
  – terapia osób zagrożonych samobójstwem i po próbach samobójczych;
  – terapia osób okaleczających się;
  – terapia osób cierpiących z powodu depresji.
 • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, stosowanie środków psychoaktywnych.
 • TSR w obliczu lęku.

W swojej pracy z Klientem korzystam również z wiedzy nabytej na szkoleniach prowadzonych w innym podejściu niż TSR:

 • Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, techniki wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja);
 • Program Ograniczania Picia (PARPA).
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Jak zmotywować dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu – systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej.
 • Przemoc seksualna wobec dzieci.
 • Wprowadzenie do tematyki HIV/AIDS w kontekście zdrowia psychicznego.
 • Specyfika innowacyjnych form pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 • Posługiwanie się innowacyjnymi formami pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym.
 • Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży, sposoby postępowania i metody pracy.
 • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.
 • Gdy dziecko nie chce jeść.
 • Praca ze sprawcą przemocy.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 • Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie.
 • I, II, III, IV stopień hipnoterapii – leczenie hipnozą.

i wielu innych.