Cennik

Płatność gotówką

Zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545

Gabinet jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1o.3o do 2o.3o

Terapia 

      Terapia par, małżeństw, rodziny

90 min. 200 zł

Terapia indywidualna

Pierwsza konsultacja 1,5 godz. w cenie 60 min. 150 zł.

Kolejne konsultacje: 60 min 150 zł lub 90 min. 200 zł

Terapia dzieci

Sesja obejmuje spotkanie z dzieckiem (do 12 rż)
(ok. 30-40 min) i rozmowę z opiekunami 150 zł

Diagnoza logopedyczna

130 zł

Terapia logopedyczna

60 min – 100 zł

Diagnoza neurologopedyczna

150 zł

Terapia neurologopedyczna

60 min – 100 zł

Koszt spotkania poza gabinetem

90 min 350 zł

Terapia grupowa

90 min – 70 zł od osoby

Terapia on line (Skype)

150 zł – 60 min (płatność przelewem przed sesją)

Hipnoterapia:

Sesja składa się z rozmowy na temat problemów zgłaszanych przez klienta i zachodzących zmian
(w kolejnych sesjach) oraz z części hipnoterapeutycznej.

Koszt sesji 

ok. 120 min. 250 zł

Mediacje rodzinne:

Mediacje składają się ze spotkań wstępnych, po jednym spotkaniu dla każdej ze stron, posiedzenia mediacyjnego, w którym uczestniczą obie strony i przygotowania ugody między stronami.
Nr dyplomu Mediatora Rodzinnego 694/MR/Warszawa/2012

Spotkanie wstępne 

150 zł/os

Posiedzenie mediacyjne

300 zł

Koszt projektu ugody i protokołu

150 zł

Skontaktuj się z nami

                        zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545