Izabela Jasińska Kancelaria Adwokacka i Punkt Terapii i Rozwoju PoMoc zapraszają na cykl unikatowych szkoleń dla Rodziców z prawa rodzinnego.
Szkolenie odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 27 lok. 3 w Warszawie.
Tel. kontaktowy 507 572 277.

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Kontakty z dzieckiem, a władza rodzicielska: 6 kwietnia 1o.oo-13.oo.
 2. Rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków: 13 kwietnia 1o.oo-13.oo.

Koszt każdego szkolenia 332 zł (w tym 23% VAT – możliwość wystawienia faktury).
Wpłata na konto:
17 2490 0005 0000 4000 3178 4307
W tytule przelewu proszę umieścić nazwę wybranego szkolenia lub wpis „cykl szkoleń”.

KONTAKTY Z DZIECKIEM A WŁADZA RODZICIELSKA

 1. Jak ustalić kontakty z dzieckiem
 2. Opieka naprzemienna
 3. Egzekucja kontaktów, czyli co można zrobić gdy są utrudniane lub nie są wykonywane
 4. Gdy rodzic zagraża dziecku
 5. Kurator sądowy przy kontaktach
 6. Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską
 7. Sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej
 8. Uprowadzenie rodzicielskie, najnowszy wyrok i nowe podejście sądów
 9. Ciekawostki z praktyki

ROZWÓD Z ORZECZENIEM WYŁĄCZNEJ WINY JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

 1. Kiedy sąd może orzec rozwód
 2. O czym sąd decyduje w wyroku rozwodem
 3. Co oznacza wina przy rozwodzie
 4. Wpływ winy na alimenty
 5. Dowody w postępowaniu sądowym: co może być dowodami i jak je zbierać
 6. Nagrania w postępowaniu rozwodowym
 7. Informacje praktyczne (właściwość sądu, koszty, przebieg postępowania)
 8. Ciekawostki z praktyki
 9. Najnowsze orzeczenia

Adwokat Izabela Jasińska odpowie też na najtrudniejsze pytania uczestników.
Zapraszamy serdecznie!