Logopeda | Neurologopeda

Logopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą i leczeniem zaburzeń mowy.
Neurologopeda pracuje z osobami dorosłymi, których zaburzenia mowy
i komunikacji są wynikiem uszkodzeń i dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego na przykład na skutek wypadków czy udaru mózgu.

Kto może skorzystać z pomocy?

Współpracujący z nami logopeda i neurologopeda wspiera wszytskie osoby wymagające pracy nad usprawnieniem mowy.

Z pomocy mogą skorzystać dorośli, których zaburzenia mowy
i komunikacji są wynikiem uszkodzeń i dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Zapraszam również dzieci:

  • z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego;
  • z zaburzeniami neurologicznymi;
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • z zaobserwowanym opóźnieniem psychoruchowym;
  • z brakiem gaworzenia i głużenia;
  • z problemem z rozwojem mowy mowy;
  • z wadą wymowy;
  • z nadmiernym ślinieniem się, ze zbyt często uchyloną buzią, nie oddychające przez nos.


Oraz wszelkimi innymi problemami wymagającymi wsparcia specjalisty.

Skontaktuj się z nami