I KONTAKTY Z DZIECKIEM
• Jak ustalić kontakty z dzieckiem, aby ułatwić ich wykonywanie
• Sposoby ustalania kontaktów
• Jak napisać dobrą ugodę w sprawie kontaktów
• Ustalenia co do miejsca zamieszkania dziecka
• Zmiana miejsca pobytu dziecka
• Kontakty z nowymi partnerami i innymi członkami rodziny
• Realizacja kontaktów
• Co zrobić, gdy kontakty nie są wykonywane lub utrudniane, kary finansowe
• Co zrobić, gdy kontakty zagrażają dziecku
• Udział dziecka w mediacjach

II ALIMENTY NA RZECZ DZIECKA
• Od czego zależy wysokość alimentów (co oznaczają „usprawiedliwione” potrzeby dziecka, oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego)
• Co wchodzi w zakres alimentów i jak je obliczyć
• Alimenty w formie świadczeń rzeczowych
• Jak przygotować się do sprawy sądowej, co jest dowodem w postępowaniu o alimenty i jak zbierać dowody
• Procentowe określenie alimentów
• Alimenty od zobowiązanego z zagranicy, Fundusz Alimentacyjny
• Alimenty w formie lokat i produktów ubezpieczeniowych
• Zabezpieczenie alimentów (alimenty w czasie trwania procesu)
• Jak zmienić wysokość alimentów (podwyższyć/obniżyć)
• Egzekucja alimentów i ułatwienia egzekucyjne
• Ugoda w sprawie alimentów
• Do kiedy przysługuje prawo do alimentów; wpływ podjęcia studiów lub pracy przez uprawnionego do alimentów, pełnoletność
• Ciekawe sytuacje z praktyki
• Zaspokajanie potrzeb rodziny, a alimenty
• Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem

III. WŁADZA RODZICIELSKA
• Ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
• Decydowanie w istotnych sprawach dziecka (m.in. wyjazdy za granicę)
• Plan wychowawczy
• Ochrona dziecka w przypadku zagrożenia
• Władza rodzicielska a kontakty

IV ROZWÓD
• Kiedy sąd może orzec rozwód
• Rozwód a separacja
• O czym sąd decyduje w wyroku rozwodem
• Co oznacza wina przy rozwodzie
• Korzystanie ze wspólnego mieszkania
• Wpływ winy na alimenty
• Dowody w postępowaniu sądowym: co może być dowodami i jak je zbierać
• Nagrania w postępowaniu rozwodowym

Dodatkowo, Uczestnicy otrzymają wiele cennych, praktycznych rad na temat postępowań sądowych w sprawach rodzinnych, m.n.:

  • jak przygotować się do sprawy sądowej,
  • jak zbierać dowody i co może być dowodem w sądzie
  • jak prowadzić sprawę sądową

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

📈 CERTYFIKAT:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia

➡️ KOSZT:
490 zł + VAT (23%)
450 zł + VAT (23%) – przy zgłoszeniach do 25 maja 2019 r.
(Powyższe kwoty obejmują koszty uczestnictwa w warsztacie, materiały dydaktyczne, oraz cer-tyfikat ukończenia warsztatu)

➡️ ZGŁOSZENIA:
📧 poczta elektroniczna: izabela.jasinska@jasinski.net.pl
☎️ zgłoszenia telefoniczne: tel. 507 572 277