Samookaleczenia

Problem samookaleczeń dotyczy ok. 20% osób i nie dotyczy jedynie nastolatków, również osoby dorosłe w ten sposób starają się poradzić sobie z emocjami. Statystycznie częściej samookaleczeń dokonują dziewczęta.

Skąd się biorą samookaleczenia?

Młodzi ludzie najczęściej nie wytrzymują presji wywieranej na nich przez rodziców i środowisko, a nie widząc innej możliwości rozładowania stresu, same zadają sobie ból, okaleczając się. Zazwyczaj rany zadawane są w miejscach łatwych do ukrycia pod ubraniem. Takie zachowania przyjmują różne formy: cięcie się lub drapanie ostrymi przedmiotami, przypalanie skóry, uderzanie o przedmioty głową lub rękami, wyrywanie sobie włosów. Ból związany z samookaleczeniem się przynosi ulgę, ponieważ na chwilę zapomina się o bólu psychicznym, jednak nie zagłusza to poczucie winy, wstydu, ogromnej samotności.

W każdym przypadku zachowania autodestrukcyjne są wołaniem o pomoc, wsparcie.

W przypadku osób dorosłych powody samookaleczania są często jeszcze bardziej skomplikowane. Niektórzy ludzie mają wewnętrzne poczucie winy i czują potrzebę ukarania się za nie zawsze realne przewinienia. Są też osoby, które odczuwają przyjemność, zadając sobie ból, lub starają się wymusić na otoczeniu określonego zachowania.

Bez względu na przyczynę takich zachowań wsparcie terapeutyczne, często dla całej rodziny, jest konieczne.

Skontaktuj się z nami