Trudne dzieciństwo – DDA, DDD

Naturalnym źródłem, kształtowania postaw, wzorów zachowań, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jest rodzina. To ona
w znaczącej mierze wpływa na to jak radzimy sobie w życiu, co jest ważne, co jest wartością.
DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) i DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to osoby, które czują się więźniami swojego dzieciństwa.

Jak wygląda życie po trudnym dzieciństwie?

Choć często wszystko rozumieją, wszystko wiedzą, ponieważ dostęp do informacji jest szeroki, czują, że nie panują nad własnym życiem, nad relacjami, nad wspomnieniami. Przez całe życie towarzyszy im świadomość swojej inności i nieumiejętności odnalezienia się w wielu sytuacjach.

W funkcjonowaniu emocjonalnym wyraźnie widać niepokój, napięcie, nadmierną drażliwość, poczucie pustki, zamartwianie się o przyszłość i negatywne konsekwencje wszelkich aktywności, niskie poczucie własnej wartości, przekonanie
o swoich niewielkich kompetencjach, obawa przed popełnieniem błędu.

Nawet jeśli realizujemy kolejne cele, jesteśmy skuteczni
w naszym życiu wciąż brak jest szczęścia, umiejętności docenienia tego, co osiągnęliśmy?
Zbyt często syndrom „skrzywdzonego dziecka” daje nam usprawiedliwienie do tego, by nie walczyć od siebie, by skupiać się na problemie, a nie na rozwiązaniach, które pozwoliłyby zmienić jakość naszego życia.  Odpuszczamy i stawiamy się w drugim szeregu bez względu na swoje osiągnięcia. Tolerujemy przemoc wobec nas w przekonaniu, że na nic innego nie zasługujemy. Gdy cokolwiek wyrwie się spod kontroli wpadamy w panikę?

Terapia DDA i DDD ma na celu uświadomienie Klientowi, że nawet najtrudniejsze chwile w naszym życiu mogą być źródłem naszej mocy, unikatowych umiejętności. W procesie terapeutycznym powoli zostawiamy dzieciństwo za sobą, tworzymy nowy, pozytywny obraz samego siebie uczymy się budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi, patrzymy w przyszłość, w kierunku tego, co ma być zamiast tego co sprawia, że trudno mam wieść szczęśliwe życie.

Skontaktuj się z nami

                                 zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545