Trudne relacje

Relacje to jeden z kluczowych obszarów życia, który może być zarówno źródłem satysfakcji jak i przyczyną naszych zmartwień. Brak satysfakcjonujących nas kontaktów z innymi ludźmi lub wręcz odwrotnie, zbyt bliskie i ingerujące w nasze życie wpływają na naszą samoocenę i odbiór rzeczywistości.

Dlaczego relacje są ważne?

W prawidłowej relacji można budować wiedzę o sobie, mówić o swoich emocjach, otrzymywać wsparcie w trudnych chwilach i być wsparciem dla innych. Relacje chronią nas przed samotnością, izolacją, umożliwiają rozwój.
Terapia pomaga znaleźć rzeczywistą przyczynę trudności w kontaktach z innymi osobami, pomaga odkryć nasze potrzeby, zanalizować oczekiwania innych i wypracować rozwiązania, dzięki którym nasze funkcjonowanie społeczne znacząco się poprawi.

Skontaktuj się z nami