Uzależnienia

Jedną grupą uzależnień są nałogi związane z substancjami: nikotyna, alkohol, opioidy (np. morfina, heroina), barbiturany (np. leki nasenne), leki psychotropowe.
Drugą to uzależnienia od czynności: zakupy, korzystanie z Internetu, praca, jedzenie, seks.

Czy Ciebie dotyczy ten problem?

Każdy z tych nałogów zaczyna się niewinnie, od krótkiego czasu poświęcanemu określonej czynności, od niewielkich ilości zażywanych substancji.

Pierwszym etapem procesu terapeutycznego jest przyjrzenie się funkcjonowaniu Klienta, zastanawiamy się po co Klient pije, jakie korzyści niesie ze sobą uzależnienie i jakie straty w życiu Klienta powoduje, określamy cel terapii i poszczególne kroki do jego osiągnięcia.

Kolejny etap to wdrażanie w życie małych kroczków przygotowanych na miarę możliwości Klienta.

Ważne jest, by w procesie terapeutycznym towarzyszyła rodzina, gdyż wtedy szansa na wyzdrowienie osoby uzależnionej wzrasta dwukrotnie.

Skontaktuj się z nami

                              zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545