Zaburzenie
afektywno dwubiegunowe (maniakalno-depresyjne)

Każdy z nas doświadcza zjawiska nazywanego „Huśtawką emocjonalną”, jednak osoby cierpiące na zaburzenia afektywno-dwubiegunowe w swojej zmienności często wykraczają poza granice akceptowalności. Ich życie toczy się od manii (wysokie pobudzenie fizyczne i emocjonalne) po stany depresyjne
i związane z nimi bezsilność, smutek, poczucie samotności, niezrozumienia, braku sił na codzienne życie. Osoby te często określają swoje funkcjonowanie jako „od wszechmocy do niemocy”.

Między jednym a drugim stanem, a każdy z nich może trwać nawet kilka miesięcy, są momenty normalnego funkcjonowania, ale dla otoczenia tego typu zaburzenia zawsze są niezmiernie uciążliwe.

Skrajnym emocjom bardzo często towarzyszą myśli, że w domu
i w pracy wszyscy przeciwko nam spiskują, albo że jesteśmy powołani do realizacji dużo większych zadań niż codzienność naszego życia, w okresie manii „puszczają nam hamulce”, nasze działania są irracjonalne, nieprzemyślane, zdarzają się również urojenia i omamy w cięższych przypadkach.

Terapia pozwala zrozumieć co się z nami dzieje, porządkuje, pozwala radzić sobie zarówno z obniżonym nastrojem, jak również z rozszalałymi emocjami. Bardzo dobre efekty daje włączenie najbliższych w proces terapeutyczny.

Skontaktuj się z nami

                           zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545