Aktualności

Grupa wsparcia dla Kobiet z niską samooceną MaszMoc

Punkt Terapii i Rozwoju PoMoc zaprasza Panie z niską samooceną, małym poczuciem sprawczości, jak również doznających przemocy domowej na Grupę Wsparcia „MaszMoc”.
Grupa rusza z dniem 1 października 2020, spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 19.00 do 20.30.
Półtoragodzinne spotkania odbywać się będą w małych grupach (5-8 osób), w atmosferze życzliwości i pełnego zaufania. W razie potrzeby będzie możliwość przedłużenia spotkania bez konieczności dodatkowej opłaty.
Koszt jednego spotkania to 70 zł od osoby, płatne gotówką.
Zapisy prowadzimy drogą mailową beata@warszawaterapia.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00 nr tel. 605.038.545 do dnia 21 września 2020.
Grupa ruszy po zebraniu się min. 5 osób.
Spotkania poprowadzi terapeuta Beata Kaczkiewicz.

Warsztat dla kobiet w trudnej sytuacji okołorozwodowej – Poznaj swoje prawa i odkryj swoje piękno!

Dowiesz się:
✅ o jakie formalności potrzebujesz zadbać przed i podczas rozwodu
✅ jak wygląda postępowanie sądowe i jak się do niego najlepiej przygotować
✅ jak gromadzić dowody oraz co może być dowodem
✅ jakie alimenty możesz uzyskać
✅ co zrobić, gdy rodzic szkodzi dziecku
✅ jak ograniczyć władzę rodzicielską
✅ skąd i jak uzyskać wsparcie w tym trudnym okresie

Zrozumiesz:
💟 jak odnaleźć z sobie siłę, by przetrwać rozwód
💟 jak się rozstać, by zacząć nowy rozdział w życiu (psychologia rozstania)
💟 jak wynieść cenne lekcje ze związku

Zobaczysz:
💎 jak kolor, który masz na sobie wpływa na Twój wygląd i nastrój
💎 jak poprawnie łączyć kolory w stylizacji
💎 jak podkreślić atuty sylwetki
💎 jak zatuszować mankamenty
💎 jak uporządkować Twoją szafę
💎 jak zrobić profesjonalny makijaż
💎 jak dbać o skórę i włosy, by wyglądać pięknie i młodo

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

📈 CERTYFIKAT:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia

➡️ KOSZT:
349 zł
(Powyższe kwoty obejmują koszty uczestnictwa w warsztacie, materiały dydaktyczne, oraz certyfikat ukończenia warsztatu)

➡️ ZGŁOSZENIA:
📧 poczta elektroniczna: izabela.jasinska@jasinski.net.pl
☎️ zgłoszenia telefoniczne: tel. 507 572 277

Prawo rodzinne w praktyce

I KONTAKTY Z DZIECKIEM
• Jak ustalić kontakty z dzieckiem, aby ułatwić ich wykonywanie
• Sposoby ustalania kontaktów
• Jak napisać dobrą ugodę w sprawie kontaktów
• Ustalenia co do miejsca zamieszkania dziecka
• Zmiana miejsca pobytu dziecka
• Kontakty z nowymi partnerami i innymi członkami rodziny
• Realizacja kontaktów
• Co zrobić, gdy kontakty nie są wykonywane lub utrudniane, kary finansowe
• Co zrobić, gdy kontakty zagrażają dziecku
• Udział dziecka w mediacjach

II ALIMENTY NA RZECZ DZIECKA
• Od czego zależy wysokość alimentów (co oznaczają „usprawiedliwione” potrzeby dziecka, oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego)
• Co wchodzi w zakres alimentów i jak je obliczyć
• Alimenty w formie świadczeń rzeczowych
• Jak przygotować się do sprawy sądowej, co jest dowodem w postępowaniu o alimenty i jak zbierać dowody
• Procentowe określenie alimentów
• Alimenty od zobowiązanego z zagranicy, Fundusz Alimentacyjny
• Alimenty w formie lokat i produktów ubezpieczeniowych
• Zabezpieczenie alimentów (alimenty w czasie trwania procesu)
• Jak zmienić wysokość alimentów (podwyższyć/obniżyć)
• Egzekucja alimentów i ułatwienia egzekucyjne
• Ugoda w sprawie alimentów
• Do kiedy przysługuje prawo do alimentów; wpływ podjęcia studiów lub pracy przez uprawnionego do alimentów, pełnoletność
• Ciekawe sytuacje z praktyki
• Zaspokajanie potrzeb rodziny, a alimenty
• Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem

III. WŁADZA RODZICIELSKA
• Ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
• Decydowanie w istotnych sprawach dziecka (m.in. wyjazdy za granicę)
• Plan wychowawczy
• Ochrona dziecka w przypadku zagrożenia
• Władza rodzicielska a kontakty

IV ROZWÓD
• Kiedy sąd może orzec rozwód
• Rozwód a separacja
• O czym sąd decyduje w wyroku rozwodem
• Co oznacza wina przy rozwodzie
• Korzystanie ze wspólnego mieszkania
• Wpływ winy na alimenty
• Dowody w postępowaniu sądowym: co może być dowodami i jak je zbierać
• Nagrania w postępowaniu rozwodowym

Dodatkowo, Uczestnicy otrzymają wiele cennych, praktycznych rad na temat postępowań sądowych w sprawach rodzinnych, m.n.:

 • jak przygotować się do sprawy sądowej,
 • jak zbierać dowody i co może być dowodem w sądzie
 • jak prowadzić sprawę sądową

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

📈 CERTYFIKAT:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia

➡️ KOSZT:
490 zł + VAT (23%)
450 zł + VAT (23%) – przy zgłoszeniach do 25 maja 2019 r.
(Powyższe kwoty obejmują koszty uczestnictwa w warsztacie, materiały dydaktyczne, oraz cer-tyfikat ukończenia warsztatu)

➡️ ZGŁOSZENIA:
📧 poczta elektroniczna: izabela.jasinska@jasinski.net.pl
☎️ zgłoszenia telefoniczne: tel. 507 572 277

Alimenty na dziecko i Ustalenie kontaktów z dzieckiem – najważniejsze informacje

PROGRAM WARSZTATU:

 1. Od czego zależy wysokość alimentów (co oznaczają „usprawiedliwione” potrzeby dziecka, oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego)
 2. Co wchodzi w zakres alimentów i jak je obliczyć
 3. Alimenty w formie świadczeń rzeczowych
 4. Jak przygotować się do sprawy sądowej, co jest dowodem w postępowaniu o alimenty i jak zbierać dowody
 5. Informacje praktyczne związane z wszczęciem, przebiegiem i zakończeniem postępowania sądowego
 6. Procentowe określenie alimentów
 7. Alimenty od zobowiązanego z zagranicy, Fundusz Alimentacyjny
 8. Alimenty w formie lokat i produktów ubezpieczeniowych
 9. Zabezpieczenie alimentów (alimenty w czasie trwania procesu)
 10. Jak zmienić wysokość alimentów (podwyższyć/obniżyć)
 11. Egzekucja alimentów i ułatwienia egzekucyjne
 12. Ugoda w sprawie alimentów
 13. Do kiedy przysługuje prawo do alimentów; wpływ podjęcia studiów lub pracy przez upraw-nionego do alimentów, pełnoletność
 14. Ciekawe sytuacje z praktyki
 15. Zaspokajanie potrzeb rodziny, a alimenty
 16. Roszczenie matki dziecka pozamałżeńskiego związane z ciążą i porodem
 17. „Pakiet alimentacyjny” z grudnia 2018 r., alimenty ryczałtowe – zmiany w przepisach
 18. Odpowiadanie na pytania uczestników

Ponadto:

• Jak ustalić kontakty z dzieckiem
• Jak napisać ugodę w sprawie kontaktów
• Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
• Kontakty z nowymi partnerami i innymi członkami rodziny
• Opieka naprzemienna
• Zmiana miejsca pobytu dziecka
• Kwestie wyjazdów za granicę, wybór szkoły i inne istotne sprawy dziecka
• Preferencje dziecka i jego przesłuchanie
• Egzekucja kontaktów, czyli co można zrobić gdy są utrudniane lub nie są wykonywane
• Kontakty, a władza rodzicielska
• Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
• Kurator sądowy przy kontaktach
• Do czego może zobowiązać sąd rodziców w sprawie o kontakty
• Jak przygotować się do sprawy sądowej, jak zbierać dowody
• Uprowadzenie rodzicielskie
• Ciekawostki z praktyki
• Odpowiadanie na pytania uczestników

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

CERTYFIKAT:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

KOSZT:
270 zł + VAT (23%)
240 zł + VAT (23%) – przy zgłoszeniach do 10 maja 2019 r.
(Powyższe kwoty obejmują koszty uczestnictwa w warsztacie, materiały dydaktyczne, oraz cer-tyfikat ukończenia warsztatu)

❗❗ RATY 0 % ❗❗

➡️ ZGŁOSZENIA:
📧 poczta elektroniczna:
izabela.jasinska@jasinski.net.pl
☎️ zgłoszenia telefoniczne:
tel. 507 572 277

❗ Zgłoszenia przyjmujemy do 14 maja 2019 r.
❗❗ ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Cykl szkoleń z prawa rodzinnego – praktyczne informacje

Izabela Jasińska Kancelaria Adwokacka i Punkt Terapii i Rozwoju PoMoc zapraszają na cykl unikatowych szkoleń dla Rodziców z prawa rodzinnego.
Szkolenie odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 27 lok. 3 w Warszawie.
Tel. kontaktowy 507 572 277.

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Kontakty z dzieckiem, a władza rodzicielska: 6 kwietnia 1o.oo-13.oo.
 2. Rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków: 13 kwietnia 1o.oo-13.oo.

Koszt każdego szkolenia 332 zł (w tym 23% VAT – możliwość wystawienia faktury).
Wpłata na konto:
17 2490 0005 0000 4000 3178 4307
W tytule przelewu proszę umieścić nazwę wybranego szkolenia lub wpis „cykl szkoleń”.

KONTAKTY Z DZIECKIEM A WŁADZA RODZICIELSKA

 1. Jak ustalić kontakty z dzieckiem
 2. Opieka naprzemienna
 3. Egzekucja kontaktów, czyli co można zrobić gdy są utrudniane lub nie są wykonywane
 4. Gdy rodzic zagraża dziecku
 5. Kurator sądowy przy kontaktach
 6. Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską
 7. Sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej
 8. Uprowadzenie rodzicielskie, najnowszy wyrok i nowe podejście sądów
 9. Ciekawostki z praktyki

ROZWÓD Z ORZECZENIEM WYŁĄCZNEJ WINY JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

 1. Kiedy sąd może orzec rozwód
 2. O czym sąd decyduje w wyroku rozwodem
 3. Co oznacza wina przy rozwodzie
 4. Wpływ winy na alimenty
 5. Dowody w postępowaniu sądowym: co może być dowodami i jak je zbierać
 6. Nagrania w postępowaniu rozwodowym
 7. Informacje praktyczne (właściwość sądu, koszty, przebieg postępowania)
 8. Ciekawostki z praktyki
 9. Najnowsze orzeczenia

Adwokat Izabela Jasińska odpowie też na najtrudniejsze pytania uczestników.
Zapraszamy serdecznie!

Rozwód – najważniejsze informacje praktyczne

3 sierpnia br., 1o.oo – 13.oo, miejsce Izabela Jasińska Kancelaria Adwokacka, Nw. Świat 27 lok. 3 w Warszawie.

PROGRAM WARSZTATU:
• Kiedy sąd może orzec rozwód, a kiedy separację
• O czym sąd decyduje w wyroku rozwodem
• Co oznacza wina przy rozwodzie
• Wpływ winy na alimenty
• Korzystanie ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
• Jak przygotować się do postępowania o rozwód
• Dowody w postępowaniu sądowym: co może być dowodami i jak je zbierać
• Nagrania w postępowaniu rozwodowym
• Ciekawostki z praktyki
• Najnowsze orzeczenia
• Odpowiedzi na pytania uczestników

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

CERTYFIKAT:
Każdy Uczestnik warsztatu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

KOSZT:
270 zł + VAT (23%)
240 zł + VAT (23%) – przy zgłoszeniach do 1 czerwca 2019 r.
(Powyższe kwoty obejmują koszty uczestnictwa w warsztacie, materiały dydaktyczne, oraz cer-tyfikat ukończenia warsztatu)

❗❗ RATY 0 % ❗❗

➡️ ZGŁOSZENIA:
📧 poczta elektroniczna:
izabela.jasinska@jasinski.net.pl
☎️ zgłoszenia telefoniczne:
tel. 507 572 277

❗ Zgłoszenia przyjmujemy do 1 lipca 2019 r.
❗❗ ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Skontaktuj się z nami

2 + 8 =