Zaburzenia
obsesyjno – kompulsywne
(nerwica natręctw)

Z problemem nerwicy natręctw boryka się około 3% społeczeństwa. Zazwyczaj pierwsze objawy można zaobserwować już w okresie dojrzewania, czyli pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, późno zdiagnozowane wymagają dłuższej terapii, bardzo często wsparcia całej rodziny Klienta.

Na czym polegają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne?

Obsesje to myśli, które pojawiają się często, są niezwykle intensywne, dominują całe nasze codzienne funkcjonowanie rodzinne i zawodowe. Dezorganizują Twój świat i są przyczyną ogromnego poczucia winy wobec siebie i najbliższych.

Te natrętne myśli dotyczą zazwyczaj przeszłości, krążą wokół trudnych sytuacji, w których można było postąpić inaczej. Czasem także niedopilnowanych spraw, wiary i przekonań, seksu, negatywnego postrzegania najbliższych.

Wynikiem obsesyjnych myśli są kompulsje, które wiążą się z koniecznością wykonywania określonych czynności w sposób powtarzalny, przymusowy, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę
z braku sensu tych zachowań. 

Jak zatrzymać takie zachowania?

Powstrzymywanie się od nich powoduje silne napięcie, lęk, złość, agresję i nad tymi emocjami nie sposób zapanować. Osoba chora bez kontroli sprząta, układa przedmioty, liczy je, przeciera, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia myje ręce, sprawdza wielokrotnie, czy drzwi są zamknięte, nie stawia stóp na łączeniach płyt chodnikowych, nieustająco modli się lub powtarza wcześniej ułożone zdania/zaklęcia.
Im bardziej stara się nad tym zapanować, tym bardziej cierpi
i tym większy jest przymus ukojenia w powtarzalności tych działań. Takie zachowania izoluje od najbliższych osób, od realizacji planów, marzeń, od normalnego życia.
Codzienne funkcjonowanie staje się tak wielką udręką, że około 14% osób z natręctwami ma za sobą myśli, a nawet próby samobójcze.

    Skontaktuj się z nami

                                zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545