Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
(nerwica natręctw)

Z problemem nerwicy natręctw boryka się około 3% społeczeństwa. Zazwyczaj pierwsze objawy można zaobserwować już w okresie dojrzewania, czyli pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, późno zdiagnozowane wymagają dłuższej terapii, bardzo często wsparcia całej rodziny Klienta.

Na czym polegają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne?

Obsesje to myśli, które pojawiają się często, są niezwykle intensywne, dominują całe nasze codzienne funkcjonowanie rodzinne i zawodowe. Dezorganizują Twój świat i są przyczyną ogromnego poczucia winy wobec siebie i najbliższych.

Te natrętne myśli dotyczą zazwyczaj przeszłości, krążą wokół trudnych sytuacji, w których można było postąpić inaczej. Czasem także niedopilnowanych spraw, wiary i przekonań, seksu, negatywnego postrzegania najbliższych.

Wynikiem obsesyjnych myśli są kompulsje, które wiążą się z koniecznością wykonywania określonych czynności w sposób powtarzalny, przymusowy, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z braku sensu tych zachowań. 

Jak zatrzymać takie zachowania?

Powstrzymywanie się od nich powoduje silne napięcie, lęk, złość, agresję i nad tymi emocjami nie sposób zapanować. Osoba chora bez kontroli sprząta, układa przedmioty, liczymy je, przecierama, myje ręce, sprawdza, czy drzwi są zamknięte, nie stawia stóp na łączeniach płyt chodnikowych, modli się, powtarza wcześniej ułożone zdania/zaklęcia.
Im bardziej stara się nad tym zapanować, tym bardziej cierpi i tym większy jest przymus ukojenia w powtarzalności tych działań. Takie zachowania izoluje od najbliższych osób, od realizacji planów, marzeń, od normalnego życia.
Codzienne funkcjonowanie staje się tak wielką udręką, że około 14% osób z natręctwami ma za sobą myśli, a nawet próby samobójcze.

    Skontaktuj się z nami