Problemy z kontrolą emocji

Zachowania agresywne spotykają się często  z negatywnym odbiorem społecznym, Tymczasem mało kto wie, że osoba agresywna to najczęściej ktoś najbardziej potrzebujący pomocy, akceptacji, miłości.

Dlaczego tak się dzieje?

W towarzystwie osoby agresywnej czujemy się źle, wycofujemy się z relacji i nie jesteśmy w stanie okazać zrozumienia. Nikt nie kojarzy agresywnego postępowania z wołaniem o pomoc czy chęcią zwrócenia uwagi. Nikt nie zadaje sobie pytania czemu służy takie zachowanie, o jakich niezaspokojonych potrzebach nam mówi. Jedyne agresywne zachowania, które bywają akceptowane to te związane są z obroną siebie czy najbliższych.

Co może być przyczyną agresji?

Problem może być związany z czynnikami środowiskowymi. Mały człowiek kształtuje się obserwując otoczenie i czerpiąc
z niego wzorce zachowań. To rodzice, dalsza rodzina, rówieśnicy, filmy i gry, do których ma dostęp, uczą go jak radzić sobie z frustracją, niepowodzeniami. To w swoim najbliższym otoczeniu wypatruje sposobów na wymuszenie na innych realizacji swoich potrzeb i zapewnienia sobie pozycji, bezpieczeństwa.

Powodów można upatrywać również w czynnikach genetycznych związanych z nimi skłonnościami do pewnych zachowań. Na przykład do uzależnień, w których odizolowanie od czynności lub substancji wyzwala zachowania agresywne.

 

Powodem bywa również poczucie bezradności w trudnej sytuacji życiowej, poczucie uwikłania, beznadziei, braku szans na zmianę niekorzystnych warunków. Pamiętajmy, że pod najbardziej trudnymi zachowaniami często kryją się niezaspokojone potrzeby i rozpacz.

 

Jak poradzić sobie z zachowaniami agresywnymi?

 Niezależnie od przyczyn, osoba agresywna potrzebuje opieki doświadczonego terapeuty. W trakcie procesu odkryjemy co kryje się za destrukcyjnymi zachowaniami i nauczymy Cię zastępować je pozytywnymi. Zbudujemy nowe wzorce, które staną się podstawą do nauki panowania nad sobą i życia w zgodzie ze sobą.

W terapii niezwykle ważne jest wsparcie najbliższych i jeśli tyko Klient wyrazi na to zgodę ważne dla niego osoby są włączane
w proces terapeutyczny.

Skontaktuj się z nami

                               zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545