Program Ograniczania Picia

W Punkcie Terapii i Rozwoju PoMoc realizujemy z wysoką skutecznością Program Ograniczania Picia skierowany do osób, które nie mają gotowości do całkowitego zaprzestania picia.

Jak to działa?

Celem spotkań w ramach  programy jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu poprzez:

* analizę dotychczasowego sposobu spożywania alkoholu
i nabycie umiejętności limitowania spożycia;
* 
przygotowanie planu ograniczenia picia;
nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami bez sięgania po alkohol;
wzmacnianie motywacji i rozwijanie kompetencji umożliwiających trwałe ograniczenie spożywania alkoholu.

Jakie są z tego korzyści?

Efektem udziału w Programie Ograniczania Picia będzie nie tylko ograniczenie spożywania alkoholu, ale przede wszystkim poprawa relacji rodzinnych, lepsze funkcjonowanie w sferze zawodowej, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej.

Metody wykorzystywane w Programie Ograniczania Picia
z powodzeniem stosuje się w przypadku innych uzależnień.

Dla chętnych proponujemy spotkania w gronie rodzinnym, które nie tylko pozwolą graniczyć picie, ale również sprzyjać będą poprawie relacji rodzinnych. Najbliżsi będą mogli zrozumieć
z czym boryka się osoba uzależniona i jakiej pomocy potrzebuje. Terapia hipnozą może być uzupełnieniem Programu Ograniczania Picia.

    Skontaktuj się z nami

                                 zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 1o.oo – 2o.oo pod nr tel. 605.038.545